Tinulungan ni Miguel si Diplo sa bagong 'Don't Forget My Love' single

'Don't Forget My Love' nina Diplo at Miguel