Stefflon Don at Midas the Jagaban team up for Toxic Love

Ang kasamang visual para sa masiglang pakikipagtulungan ay nagmumula sa kagandahang-loob ng yumaong direktor na si Luke Biggins.